dimarts, 27 de desembre de 2016

Us mostrem un petit resum de les activitats realitzades aquest primer trimestre.

Amb el GMO1, el mòdul 04 Obres de fàbrica per revestir

Fabricant parets de 10

Fabricant pilars
Arcs de mig punt

Col·locació de regles

Envans de 7

Col·locació de bastiments


Realitzant una volta catalana

Fabricant envans de 4

Amb el GMO2 el mòdul 06 Particions prefabricades

Col·locació de les canals


Col·locació de les PYL

Aplicant les massilles de juntes

Realitzant una finestra rodona

Visita a les instal·lacions de Placandreu

Vàrem tenir la sort de realitzar una classe mestra per un tècnic de Placo

Volem agrair a Placandreu i als tècnics de Placo la seva participació amb el cicle formatiu