dijous, 28 de maig de 2015

Finalització del curs

Ja hem acabat el curs, ha estat un any intens on hem desenvolupat un munt d'activitats.Després de construir les parets, vàrem continuar amb el mòdul 03, la UF01 és Paviments.


Vàrem decidir rehabilitar varies zones del taller.


Paviment de formigó lliscat.
Preparació del perímetre amb totxo massís.


Col·locació de les toves de 30x30 amb ciment cola.


A punt per rejuntar.


Realització d'un paviment amb rajola de 14x28 a trencajunts.


Un altre en forma d'espiga o "escaleta"


També es decideix rehabilitar la zona de neteja d'eines.


Col·locació del coronament del mur amb toves de 30x30.


Preparació de les peces.


Col·locació del paviment al truc de maceta, amb morter de ciment i calç.Només resta netejar-ho.
A continuació hem anat pel mòdul 05, Revestiments continus.
Realització d'un arrebossat reglejat.


Aquests paraments ens serviran per poder enrajolar a sobre.
Després hem procedit a realitzar els enrajolats.
Col·locació de rajola de València de 20x20.


Realitzant les peces dels encontres.

Vàrem participar a l'Expo-Jove 2015, construint una escala amb volta catalana.
Realització de la volta.


Creació dels graons.


Feina ben feta!

També vàrem dissenyar i construir un trencadís amb el logo del cicle.


Col·locació de les rajoletes amb massilla de poliuretà.


Es requereix molta paciència.


A punt de rejuntar.


I acabat, molt xulo!
A continuació hem procedit a fer els enguixats.


Pastant.


Aplicació a la paret.També hem realitzat falsos sostres continus.


Col·locació de plaques STAFF amb suport de regles telescòpics.

Col·locació de les estopades d'escaiola.
I també hem realitzat sostres discontinus.


Sostre registrable amb guies d'alumini blanc.Molt ben acabat.

Malauradament, hem d'enderrocar-ho tot per deixar l'espai lliure pel curs vinent.


Retirant els elements que podem tornar a utilitzar.


Enderroc dels sostres continus.Enderroc de les parets.