dimecres, 11 de novembre de 2015

Visita a Placandreu

Visita a les instal·lacions de Placandreu, Girona

El passat dijous 5 de novembre, la família d'edificació vàrem visitar les instal·lacions del distribuïdor de materials per a la construcció d'envans de guix laminat PLACANDREU.
Vam gaudir de l'exposició dels tècnics de PLACO (empresa que forma part del grup multinacional Saint-Gobain i puntera en el seu sector), que ens van presentar les novetats del mercat.
Els hi volem donar les gràcies per la seva hospitalitat i el seu tracte.

  


Els alumnes de segon vàrem visitar el passat 3 de novembre el Congrés Inny, que es realitzava a l'auditori de Girona, juntament amb alumnes d'altres cicles i de batxillerat que també estudien algun mòdul d'iniciativa emprenedora.


Ens vam poder fer unes fotos amb els ponents, l'experiència va ser molt positiva. 
diumenge, 1 de novembre de 2015

Inici de curs 2015-2016

Curs 2015-2016

Hem començat un nou curs, aquest any amb dos grups, GM01 i GM02.
Els alumnes de GM01 han començat el M04 "Obres de fàbrica a revestir".

Realitzant les primeres pràctiques amb aparells de murs.

Realització de murs de mig peu amb maó calat.

Pràctica de mur amb aparell flamenc.Realització de paret divisòria amb totxana de 15.


Col·locació dels fils a les mires.


Realització de pilars de 30x30 i col·locació dels regles de plomada.
 


Fabricació d'un xindri pels arcs.Fabricant l'arc.


Enrasant els "ronyons" de l'arc. 

Pràctiques de replanteig.


Realització d'envà de 7 amb bastiment de porta.

Fabricant un envà de 10 amb totxana de cantell.


Els alumnes de GM02 han començat pel M06 Particions prefabricades.


Fabricació d'un envà divisori de plaques prefabricades de guix laminat amb estructura d'acer. 


Preparació de peces amb "escofina"


Replantejant les guies del trasdossat.Col·locant les "Omegues"


Preparant l'estructura d'acer.


Tallant les peces per al seu acoblament. 

dijous, 28 de maig de 2015

Finalització del curs

Ja hem acabat el curs, ha estat un any intens on hem desenvolupat un munt d'activitats.Després de construir les parets, vàrem continuar amb el mòdul 03, la UF01 és Paviments.


Vàrem decidir rehabilitar varies zones del taller.


Paviment de formigó lliscat.
Preparació del perímetre amb totxo massís.


Col·locació de les toves de 30x30 amb ciment cola.


A punt per rejuntar.


Realització d'un paviment amb rajola de 14x28 a trencajunts.


Un altre en forma d'espiga o "escaleta"


També es decideix rehabilitar la zona de neteja d'eines.


Col·locació del coronament del mur amb toves de 30x30.


Preparació de les peces.


Col·locació del paviment al truc de maceta, amb morter de ciment i calç.Només resta netejar-ho.
A continuació hem anat pel mòdul 05, Revestiments continus.
Realització d'un arrebossat reglejat.


Aquests paraments ens serviran per poder enrajolar a sobre.
Després hem procedit a realitzar els enrajolats.
Col·locació de rajola de València de 20x20.


Realitzant les peces dels encontres.

Vàrem participar a l'Expo-Jove 2015, construint una escala amb volta catalana.
Realització de la volta.


Creació dels graons.


Feina ben feta!

També vàrem dissenyar i construir un trencadís amb el logo del cicle.


Col·locació de les rajoletes amb massilla de poliuretà.


Es requereix molta paciència.


A punt de rejuntar.


I acabat, molt xulo!
A continuació hem procedit a fer els enguixats.


Pastant.


Aplicació a la paret.També hem realitzat falsos sostres continus.


Col·locació de plaques STAFF amb suport de regles telescòpics.

Col·locació de les estopades d'escaiola.
I també hem realitzat sostres discontinus.


Sostre registrable amb guies d'alumini blanc.Molt ben acabat.

Malauradament, hem d'enderrocar-ho tot per deixar l'espai lliure pel curs vinent.


Retirant els elements que podem tornar a utilitzar.


Enderroc dels sostres continus.Enderroc de les parets.