dijous, 17 d’octubre de 2013

El 16 de setembre hem començat el cicle de Grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació.

Hem començat pel mòdul 06, Particions prefabricades.

Primer de tot realitzarem un extradossat amb omegues i plaques de guix laminat(PYL).

Aula taller Can Po vellCol·locació de les omegues
Col·locació de les plaques amb cargols TTPC.Seguint les indicacions dels plànols procedim a la realització d'envans de doble cara amb aïllament de llana de roca.

Preparació dels perfils metàl·lics.
Col·locació de les guies i muntants.

Col·locació de les plaques.
Preparació de l'aïllament.
                                 
Col·locació de la llana de roca.


Aula-taller Can Po Vell.
                                                     

Els alumnes de segon realitzen les pràctiques a la caseta 

fabricada el curs anterior.Preparació per realitzar l'envà de càmera amb plaques (PYL)
Col·locació de les plaques, ajustant les peces al format de la cambra.                                         
Preparació de les peces.
Col·locació dels bastiments

Simulació d'una rehabilitació
Formació de les diferents cambres
Procés de massillar les juntes

Obertura amb arc de mig punt

Vista interior de les obertures rectangulars i amb punt rodó