dilluns, 15 de desembre de 2014

CURS 2014/2015

El 5 de desembre hem acabat el Mòdul 04 Fabriques a revestir. La qual cosa ens permetrà tenir paraments per poder realitzar els següents mòduls.
Hem començat per fabricar envans de 10 de totxana, per realitzar unes particions.
Col·locació de les mires i lligades d'espera amb els encontres.

Aula-taller de Can Po Vell

Al mateix temps comencem l'execució de pilars de maó massís. 

A continuació col·loquem els bastiments.
Elaboració del morter.

Un dia ens vam permetre un esmorzar "especial"

Dels pilars de maó hem construït uns arcs de mig punt, fabricant els xindris nosaltres. 


També realitzem envans de càmera d'aire amb maó de 4.Els envans de tancament frontal, els hem fet amb maons de 7.

Finalització de l'envà de 10.

Acabant l'arc d'obra vista.

L'ordre i la neteja són fonamentals.

Només falta les llindes i enrasar.